"Vi vil med 2017 Agent-forløbet tilbyde alle ambitiøse kulturskabere i regionen et intensivt forløb, der gerne skal styrke deres kompetencer, netværk og engagement - for på den måde at sætte turbo på aktiviteterne både før, under og efter 2017. Altså at få inddraget de seriøse græsrødder, og på den måde skabemere medejerskab til 2017-projektet” – Jesper Mardahl, leder af musiknetværket Promus.

"Vi vil med 2017 Agent-forløbet tilbyde alle ambitiøse kulturskabere i regionen et intensivt forløb, der gerne skal styrke deres kompetencer, netværk og engagement - for på den måde at sætte turbo på aktiviteterne både før, under og efter 2017. Altså at få inddraget de seriøse græsrødder, og på den måde skabemere medejerskab til 2017-projektet” – Jesper Mardahl, leder af musiknetværket Promus.

Agent 2017 - 2013

Agent 2017 er et uddannelsesforløb udviklet i samarbejde mellem musiknetværket Promus og Frontløberne. Uddannelsen var et tilbud til alle kulturskabere i Region Midt i forbindelse med Aarhus Europæisk Kulturhovedstad 2017. Uddannelsen var for alle der gerne ville styrke de kompetencer, der kræves til kreativt entreprenørskab.

Forløbet var deltids over 3 måneder og havde tre dele:

Undervisning i moduler: Projektet strak sig over 15 moduler der skulle dække alle facetter af projektmageri. Se en liste over modulerne længere nede på siden.

Netværks- og mentorordning: 3 timers praktisk inspiration og netværk hver tirsdag

Praktisk projektarbejde: Det var et krav at man gennemførte et projekt under uddannelsesforløbet. Det kunne både være et projekt man tog med inden start, eller et projekt man udviklede sammen med ens hold kammerater.

Tidslinje

Udviklingsmøde marts 2013

December 2012

15. maj

Juli
 

17. august

August - december

Oktober

December

2014

Samarbejdet mellem Promus og Frontløberne indledes

Der åbnes for de første ansøgninger til Agent 2017

Det første hold agenter er udvalgt. Holdet består af 15 kulturskabere og kommer fra hele regionen.

Kick-off

Moduler og projektarbejde

Agent 2017 vers 2 udvikles

Afslutning

Nyt hold agenter, læs mere længere nede på siden.

2017 AGENT - Udviklingsmøde 08.04.2013
 

Moduler

 1. Event DNA v. Christian Have (Have kommunikation)
 2. Projektmodning og beskrivelse v. Trine Rytter Andersen
 3. Projektafvikling og logistik v. Chris Kroer Jensen
 4. Tilladelser og brug af det offentlige rum v. Nicolai Juhler og Jesper Mardahl
 5. Branchekendskab v. Charlotte Mors og Hanne Tarp Friis
 6. Politiske Processer v Klaus Bondam (Det Danske Kulturinstitut i Belgien, Holland og Luxembourg)
 7. Eventøkonomi v. Theis Petersen (indsamlingschef, Grøn Koncert)
 8. Fundraising v. Christian Vuust (docent ved Det Jyske Musikkonservatorium)
 9. Personlig gennemslagskraft v Don*Gnu
 10. Sponsorer og erhvervssamarbejde v Rune Kilden
 11. Markedsføring
 12. Kulturformidling v journalist Anders Lange (Danmarks Medie- og Journalisthøjskole)
 13. Syrebad/projektkritik - projektbestemt
 14. Åbent Modul - deltagerbestemt
 15. Livs- og buisness plan v. Morten Nottelmann

AGENT 2017 i år 2014

I sommer 2014 begyndte en ny omgang Agent 2017. Erfaringerne fra 2013 taget i mente var undervisningsforløbet koncentreret til en uge. Det centrale krav var stadig, at man havde et projekt ved tilmelding. Agenterne blev derfor ikke kun valgt på baggrund af deres erfaring, men også det projekt de tog med til udvikling under Agent 2017. Målet var, at man efter undervisningsugen gik derfra med en færdig køreplan for sit projekt.

Efterfølgende blev hver agent og deres projekt tilkoblet en kvalificeret mentor. Der er inkluderet 10 sessions pr mentor. Halvvejs inde i projektperioden (oktober) mødtes holdet til midtvejsevaluering af forløb og projekter. Hver gruppe skulle melde en afviklingsdato. Efter afvikling blev diplomer udleveret og der blev fejret.

Udlevering af diplomer til de nye agenter!

Udlevering af diplomer til de nye agenter!

Moduler

 1. Event DNA m. Christian Have (Have kommunikation)
 2. Projektmodning og beskrivelse v. Trine Rytter Andersen
 3. Eventøkonomi v. Theis Petersen (indsamlingschef, Grøn Koncert)
 4. PR / markedsføring og kulturformidling v. Anders Lange (Danmarks journalist- og mediehøjskole)
 5. Kærlige tæv til projekterne - Chris Kroer Jensen

Nicolai Juhler fra Creative Enterprise er gennemgående tovholder og afvikler på forløbet.

 

Tall Ships Race

I 2013 lavede Frontløberne Tall Ships Race som en del af Aarhus Festuge. 

Se timelapse fra evenetet her.